Kontakt / Pomoc

Pokiaľ ste sa rozhodli pomôcť priblížiť naše Viktorkovo tomu veľkému reálnemu svetu, tak vás prosíme, darujte nám Vaše 2% z daní. Túto formu pomoci vítame najviac, pretože vás nič nestojí, odkaz nájdete hore v záložke.

V prípade, že by ste mali záujem poskytnúť nám finančný dar, môžete tak urobiť prostredníctvom účtu vedeného VIKTORKOVO o.z.

Číslo účtu: SK70 0900 0000 0051 3734 5432

Kód banky 0900, Slovenská sporiteľňa

Vážime si všetko, poteší nás aj milý odkaz alebo povzbudivé slová, modlitba... 

VEĽKÉ ĎAKUJEME!

 

Napíšte nám