Postup pri poukázaní daní v roku 2023

Aj v roku 2023 budeme zbierať 2% prostredníctvom nášho združenia VIKTORKOVO, založeného primárne na podporu zlepšenia zdravotného stavu Viktorky a sekundárne na pomoc iným, zdravotne znevýhodneným, deťom a ich rodinám. Hlavný prínos pre darcov je odpadnutie nutnosti poskytovať KÓPIE.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" nájdete nižšie.

5 zlatých pravidiel pre všetky dobré duše :)

1. Sumu 2% zaokrúhľovať matematicky (eurocenty), tzn. ak napríklad vyjde 12,5698732158, napísať 12,57 €, ak vyjde 12,56125454,
 napísať 12,56 €.
2. Údaje prosím vypísať paličkovým písmom, tzn. VEĽKÝM TLAČENÝM písmom.
3. IČO sa zarovnáva sprava, napríklad v našom prípade - prvé 4 políčka nechať prázdne, inak skener nevezme tento údaj a 2% prepadnú štátu.
4. nepotrebujeme kópie, prosíme však o krátky email na pomoc.viktorke@gmail.com s informáciou o poukázaní 2% aby sme Vám mohli poďakovať, pretože bez kópií nebudeme vedieť, kto nám pomohol.
5. Prosíme Vás, aby ste použili aktuálne vzory tlačív, nájdete ich nižšie.
 
Zamestnanci:
V lehote do 15.2.2023 doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyplnenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane" svojmu zamestnávateľovi. Na základe tohto Potvrdenia následne vyplniť Vyhlásenie. Prosím dávať pozor na vzory tlačív.
Do 30. apríla 2023 doručiť
Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane

Read more: https://www.viktorkovo.sk/a2-/
Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU v mieste bydliska (osobne, poštou, elektronicky).
 
Vyhlásenie a potvrdenie:
 
Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama a právnická osoba:
Do 31. marca 2023 daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie a právnické osoby, musia podať daňové priznanie 
a v príslušných riadkoch vyplniť VYHLÁSENIE, ktoré je súčasťou daňového priznania.
 
Riadky vo Vyhlásení a Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 50556894

Obchodné meno alebo názov: VIKTORKOVO o.z.

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: CINTORÍNSKA 308/32, 900 24 VEĽKÝ BIEL
 

ĎAKUJEME

 

2 % z daní

Hlavným zdrojom financovania všetkých rehabilitácií a pomôcok sú pre nás vyzbierané 2 % z daní. Bez tejto možnosti by sme ozaj boli bezradní.
Preto vám chceme poďakovať vopred a poďakovať aj potom, ako nám svojimi 2 % prispejete, naozaj si to veľmi vážime.

Prostriedky zbierame pomocou občianskeho združenia VIKTORKOVO, ktoré sme založili s cieľom podporiť Viktorkine zdravie a taktiež pomôcť aj iným, zdravotne znevýhodneným, deťom. Odkedy má Viktorka stanovenú diagnózu, chceli by sme viac angažovať aj v tejto oblasti a podporiť výskumný tím génu NALCN.

ROK 2022

Aj v tomto roku sme pokračovali s delfínoterpaiou, ktorá nám zhltla najväčšiu časť finančných prostriedkov. Viktorka si užila delfíny až na 2 pobytoch, srdečná vďaka. Okrem toho sme kúpili komunikačné zariadenie, zimný fusak do vozíka/kočiara, ochranné kryty na invalidný vozík, špeciálne plavecké koleso, bezpečnostnú poistku na postieľku a pár senzomotorických pomôcok. Zúčastnili sme sa aj na najväčšom veľtrhu na svete s rehabilitačnými pomôckami, ktorý sa koná v Düsseldorfe a je pre nás pri hľadaní riešení nepredstaviteľným zdrojom nápadov. Nikde inde nie sme schopní nájsť pod 1 strechou toľko informácií a mať okamžitú vizuálnu predstavu.

 
ROK 2021
Viktorka mohla konečne opakovane absolvovať delfínoterapiu, okrem toho sme kočiar zakúpený v roku 2020 vybavili elektromotorom, aby sme ľahšie zdolávali nielen kopce a výstupy, ale aj bezpečnejšie zostupy, keďže ubrzdiť kočiar s takmer 11 ročným dieťaťom nie je žiadna hračka.
 
Elektromotor v akcii
 
• Pre (inú) Viktorku:
1 357 € ako príspevok na rehabilitácie a terapie
• Pre Anetku:
1 500 € na rehabilitácie, pomôcky a terapie
• Pre občianske združenie Ja Sám:
Darovanie 3 čističiek vzduchu a 9 inhalátorov, ktoré rozdali ako nefinančný dar pre svojich malých pacientov v hodnote 1608

 
ROK 2020
Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa rozhodli nevyužiť všetky vyzbierané finančné prostriedky v roku 2020, ale časť sme presunuli na rok 2021. 
V tomto roku sme Viktorke zakúpili špeciálny kočiar vhodný do terénu, keďže náš starý už mal 5 rokov, nevyhovoval na lesné s štrkové cesty a nedal sa poskladať do auta. Okrem toho sme jej kúpili cestovnú stoličku na kŕmenie, pretože zo starej vyrástla.
 
ROK 2019
• Pre Viktorku:
príspevok na kúpu nového auta
rampa na nakladanie invalidného vozíka
špeciálna sonická zubná kefka

• Pre Janka:
1 500 € ako príspevok na kúpu špeciálneho cyklistického prívesu pre väčšie deti
• Pre Violku:
špeciálny sedák na kúpanie v hodnote 495 €
• Pre Sofiu:
špeciálna sedačka na kŕmenie v hodnote 915 €
• Pre Riška:
dostal Viktorkin starý invalidný vozíček v hodnote 6 400 €, ktorý sme Viktorke dokázali zadovážiť pred niekoľkými rokmi len vďaka Vám

ROK 2018
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
Rehab. pobyt v Maďarsku – celkovo 2x
Delfinoterapia v Egypte
senzorické pomôcky, podporný golier umožňujúci plávanie, inhalátor,
ortopedické topánky, masážne zariadenie
komunikačné zariadenie
 
 

ROK 2017
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
Rehabilitačný pobyt v Maďarsku - celkovo 3x po 1 týždni
Ultraľahký invalidný vozík
špeciálna hojdačka
stolička na sprchovanie a kúpanie
 
 
ROK 2016
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
kraniosakrálna terapia
výživové doplnky (trávenie, močové cesty, homeopatiká)
motivačné hračky, logopedické a senzorické pomôcky (napr. dotyková tabuľa a cvičenie voľného sedu)
špeciálny kočiar
ortopedické topánky a dlahy
rehabilitačná trojkolka (pozri foto)

terapeutický pes a výcvik
ROK 2015
1x 2 týždne  Košice, stredisko Rehamed
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
kraniosakrálna terapia 10x
výživové doplnky
motivačné hračky, logopedické a senzorické pomôcky
špeciálna autosedačka
špeciálne sánky
rehabilitačné pomôcky ako napr. topánky, hokerlík, golier na plávanie, záťažová deka a pod.
ROK 2014
1x týždňový rehabilitačný pobyt v Šoproni, Maďarsko
2 x 2 týždne a 1 x 3 týždne v Košiciach – rehabilitačné stredisko Rehamed
delfinoterapia 10 dní
špeciálny ortopedický kočiar s nosnosťou do 50 kg
Feldenkrais cvičenie 2 x mesačne
kraniosakrálna terapia 10 x
výživové doplnky
motivačné hračky, logopedické a senzorické pomôcky
ROK 2013
Prehľad využitých prostriedkov:
6 x 1-týždňový pobyt v Šoproni - rTMS,
1 x 2-týždňový pobyt centrum Liberta, Košice,
1 x 2-týždňový a 1 x 3-týždňový pobyt centrum Rehamed, Košice,
nákup kočiara - dočasný, do 15 kg hmotnosti,
cestovná stolička na kŕmenie (www.fireflyfriends.com/goto-seat),
výživové doplnky (karnozín, kolostrum) a 10 x kraniosakrálna terapia,