Postup pri poukázaní daní v roku 2019

Aj v roku 2019 budeme zbierať 2% prostredníctvom nášho združenia VIKTORKOVO, založeného primárne na podporu zlepšenia zdravotného stavu Viktorky a sekundárne na pomoc iným, zdravotne znevýhodneným, deťom a ich rodinám. Hlavný prínos pre darcov je odpadnutie nutnosti poskytovať KÓPIE.

5 zlatých pravidiel pre všetky dobré duše :)
 
1. sumu 2% nezaokrúhľovať, tzn. ak napríklad vyjde 12,5698732158 eur, napísať 12,56 eur - prvé dve desatinné miesta len opísať.
2. Údaje prosím vypísať paličkovým písmom, tzn. VEĽKÝM TLAČENÝM písmom, výnimku tvorí názov združenia, ktorý je potrebný vypísať tak ako ho máme zaregistrovaný, čiže VIKTORKOVO o.z.
3. IČO sa zarovnáva sprava, napríklad v našom prípade - prvé 4 políčka nechať prázdne, inak skener nevezme tento údaj a 2% prepadnú štátu.
4. nepotrebujeme kópie, prosíme však o krátky email na pomoc.viktorke@gmail.com s informáciou o poukázaní 2% aby sme Vám mohli         poďakovať, pretože bez kópií nebudeme vedieť, kto nám pomohol.
5. Prosíme Vás, aby ste použili výlučne nové vzory tlačív, nájdete ich nižšie.
 
Zamestnanci:
V lehote do 15.2.2019 doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyplnenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane" svojmu zamestnávateľovi. Na základe tohto Potvrdenia následne vyplniť Vyhlásenie. Prosím dávať pozor na vzory tlačív, akceptovateľné sú len tohtoročné, viď nižšie.
Do 30. apríla 2019 doručiť Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU v mieste bydliska (osobne, poštou, elektronicky).
 
Vyhlásenie a potvrdenie:
Prosíme Vás, aby ste žiadne iné vzory ako tieto aktuálne nepoužili.
Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama a právnická osoba:
do 29. marca 2019 daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie a právnické osoby, musia podať daňové priznanie 
a v príslušných riadkoch vyplniť VYHLÁSENIE, ktoré je súčasťou daňového priznania.
 
Riadky vo Vyhlásení a Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 50556894

Obchodné meno alebo názov: VIKTORKOVO o.z.

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: CINTORÍNSKA 308/32, 900 24 VEĽKÝ BIEL
 

ĎAKUJEME

 

2 % z daní

Hlavným zdrojom financovania všetkých rehabilitácií a pomôcok sú pre nás vyzbierané 2 % z daní. Bez tejto možnosti by sme ozaj boli bezradní.
Preto vám chceme poďakovať vopred a poďakovať aj potom, ako nám svojimi 2 % prispejete, naozaj si to veľmi vážime.
Prostriedky zbierame pomocou občianskeho združenia VIKTORKOVO, ktoré sme založili s cieľom podporiť Viktorkine zdravie a taktiež pomôcť aj iným, zdravotne znevýhodneným, deťom.
 
ROK 2018
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
Rehab. pobyt v Maďarsku – celkovo 2x
Delfinoterapia v Egypte
senzorické pomôcky, podporný golier umožňujúci plávanie, inhalátor,
ortopedické topánky, masážne zariadenie
komunikačné zariadenie
 
 

ROK 2017
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
Rehabilitačný pobyt v Maďarsku - celkovo 3x po 1 týždni
Ultraľahký invalidný vozík
špeciálna hojdačka
stolička na sprchovanie a kúpanie
 
 
ROK 2016
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
kraniosakrálna terapia
výživové doplnky (trávenie, močové cesty, homeopatiká)
motivačné hračky, logopedické a senzorické pomôcky (napr. dotyková tabuľa a cvičenie voľného sedu)
špeciálny kočiar
ortopedické topánky a dlahy
rehabilitačná trojkolka (pozri foto)

terapeutický pes a výcvik
ROK 2015
1x 2 týždne  Košice, stredisko Rehamed
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
kraniosakrálna terapia 10x
výživové doplnky
motivačné hračky, logopedické a senzorické pomôcky
špeciálna autosedačka
špeciálne sánky
rehabilitačné pomôcky ako napr. topánky, hokerlík, golier na plávanie, záťažová deka a pod.
ROK 2014
1x týždňový rehabilitačný pobyt v Šoproni, Maďarsko
2 x 2 týždne a 1 x 3 týždne v Košiciach – rehabilitačné stredisko Rehamed
delfinoterapia 10 dní
špeciálny ortopedický kočiar s nosnosťou do 50 kg
Feldenkrais cvičenie 2 x mesačne
kraniosakrálna terapia 10 x
výživové doplnky
motivačné hračky, logopedické a senzorické pomôcky
ROK 2013
Prehľad využitých prostriedkov:
6 x 1-týždňový pobyt v Šoproni - rTMS,
1 x 2-týždňový pobyt centrum Liberta, Košice,
1 x 2-týždňový a 1 x 3-týždňový pobyt centrum Rehamed, Košice,
nákup kočiara - dočasný, do 15 kg hmotnosti,
cestovná stolička na kŕmenie (www.fireflyfriends.com/goto-seat),
výživové doplnky (karnozín, kolostrum) a 10 x kraniosakrálna terapia,