Postup pri poukázaní daní v roku 2024

Aj v roku 2024 budeme zbierať 2% prostredníctvom nášho združenia VIKTORKOVO, založeného primárne na podporu zlepšenia zdravotného stavu Viktorky a sekundárne na pomoc iným, zdravotne znevýhodneným, deťom a ich rodinám. Hlavný prínos pre darcov je odpadnutie nutnosti poskytovať KÓPIE.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" nájdete nižšie.

5 zlatých pravidiel pre všetky dobré duše :)

1. Sumu 2% zaokrúhľovať matematicky (eurocenty), tzn. ak napríklad vyjde 12,5698732158, napísať 12,57 €, ak vyjde 12,56125454,
 napísať 12,56 €.
2. Údaje prosím vypísať paličkovým písmom, tzn. VEĽKÝM TLAČENÝM písmom.
3. IČO sa zarovnáva sprava, napríklad v našom prípade - prvé 4 políčka nechať prázdne, inak skener nevezme tento údaj a 2% prepadnú štátu.
4. nepotrebujeme kópie, prosíme však o krátky email na pomoc.viktorke@gmail.com s informáciou o poukázaní 2% aby sme Vám mohli poďakovať, pretože bez toho nebudeme vedieť, kto nám pomohol.
5. Prosíme Vás, aby ste použili aktuálne vzory tlačív, nájdete ich nižšie.
 
Zamestnanci:
V lehote do 15.2.2024 doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyplnenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane" svojmu zamestnávateľovi. Na základe tohto Potvrdenia následne vyplniť Vyhlásenie. Prosím dávať pozor na vzory tlačív.
Do 30. apríla 2024 doručiť
Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane

Read more: https://www.viktorkovo.sk/a2-/
Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU v mieste bydliska (osobne, poštou, elektronicky).
 
Vyhlásenie a potvrdenie:
 
Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama a právnická osoba:
Do 31. marca 2024 daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie a právnické osoby, musia podať daňové priznanie 
a v príslušných riadkoch vyplniť VYHLÁSENIE, ktoré je súčasťou daňového priznania.
 
Riadky vo Vyhlásení a Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 50556894

Obchodné meno alebo názov: VIKTORKOVO o.z.

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: CINTORÍNSKA 308/32, 900 24 VEĽKÝ BIEL
 

ĎAKUJEME

 

2 % z daní

Hlavným zdrojom financovania všetkých rehabilitácií a pomôcok sú pre nás vyzbierané 2 % z daní. Bez tejto možnosti by sme ozaj boli bezradní.
Preto vám chceme poďakovať vopred a poďakovať aj potom, ako nám svojimi 2 % prispejete, naozaj si to veľmi vážime.

Prostriedky zbierame pomocou občianskeho združenia VIKTORKOVO, ktoré sme založili s cieľom podporiť Viktorkine zdravie a taktiež pomôcť aj iným, zdravotne znevýhodneným, deťom. Odkedy má Viktorka stanovenú diagnózu, chceli by sme viac angažovať aj v tejto oblasti a podporiť výskumný tím génu NALCN.

ROK 2023
Delfíny nás sprevádzali opäť a tvorili 80% získaných prostriedkov. 10% sme využili na vylepšenie invalidného vozíka a na kúpu pomôcok v prípade aspirácie potravín alebo iných predmetov, keďže Viktorka dáva všetko do úst ako bábätko. Zvyšné financie sme poskytli občianskemu združeniu Ja Sám na účely financovania letného tábora pre zdravotne znevýhodnené deti, aby si ich rodičia aspoň na jeden týždeň dopriali oddych a zároveň deti mali zabezpečený nielen program, ale hlavne personál.
 
 
ROK 2022

Aj v tomto roku sme pokračovali s delfínoterpaiou, ktorá nám zhltla najväčšiu časť finančných prostriedkov. Viktorka si užila delfíny až na 2 pobytoch, srdečná vďaka. Okrem toho sme kúpili komunikačné zariadenie, zimný fusak do vozíka/kočiara, ochranné kryty na invalidný vozík, špeciálne plavecké koleso, bezpečnostnú poistku na postieľku a pár senzomotorických pomôcok. Zúčastnili sme sa aj na najväčšom veľtrhu na svete s rehabilitačnými pomôckami, ktorý sa koná v Düsseldorfe a je pre nás pri hľadaní riešení nepredstaviteľným zdrojom nápadov. Nikde inde nie sme schopní nájsť pod 1 strechou toľko informácií a mať okamžitú vizuálnu predstavu.

 
ROK 2021
Viktorka mohla konečne opakovane absolvovať delfínoterapiu, okrem toho sme kočiar zakúpený v roku 2020 vybavili elektromotorom, aby sme ľahšie zdolávali nielen kopce a výstupy, ale aj bezpečnejšie zostupy, keďže ubrzdiť kočiar s takmer 11 ročným dieťaťom nie je žiadna hračka.
 
Elektromotor v akcii
 
• Pre (inú) Viktorku:
1 357 € ako príspevok na rehabilitácie a terapie
• Pre Anetku:
1 500 € na rehabilitácie, pomôcky a terapie
• Pre občianske združenie Ja Sám:
Darovanie 3 čističiek vzduchu a 9 inhalátorov, ktoré rozdali ako nefinančný dar pre svojich malých pacientov v hodnote 1608

 
ROK 2020
Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa rozhodli nevyužiť všetky vyzbierané finančné prostriedky v roku 2020, ale časť sme presunuli na rok 2021. 
V tomto roku sme Viktorke zakúpili špeciálny kočiar vhodný do terénu, keďže náš starý už mal 5 rokov, nevyhovoval na lesné s štrkové cesty a nedal sa poskladať do auta. Okrem toho sme jej kúpili cestovnú stoličku na kŕmenie, pretože zo starej vyrástla.
 
ROK 2019
• Pre Viktorku:
príspevok na kúpu nového auta
rampa na nakladanie invalidného vozíka
špeciálna sonická zubná kefka

• Pre Janka:
1 500 € ako príspevok na kúpu špeciálneho cyklistického prívesu pre väčšie deti
• Pre Violku:
špeciálny sedák na kúpanie v hodnote 495 €
• Pre Sofiu:
špeciálna sedačka na kŕmenie v hodnote 915 €
• Pre Riška:
dostal Viktorkin starý invalidný vozíček v hodnote 6 400 €, ktorý sme Viktorke dokázali zadovážiť pred niekoľkými rokmi len vďaka Vám

ROK 2018
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
Rehab. pobyt v Maďarsku – celkovo 2x
Delfinoterapia v Egypte
senzorické pomôcky, podporný golier umožňujúci plávanie, inhalátor,
ortopedické topánky, masážne zariadenie
komunikačné zariadenie
 
 

ROK 2017
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
Rehabilitačný pobyt v Maďarsku - celkovo 3x po 1 týždni
Ultraľahký invalidný vozík
špeciálna hojdačka
stolička na sprchovanie a kúpanie
 
 
ROK 2016
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
kraniosakrálna terapia
výživové doplnky (trávenie, močové cesty, homeopatiká)
motivačné hračky, logopedické a senzorické pomôcky (napr. dotyková tabuľa a cvičenie voľného sedu)
špeciálny kočiar
ortopedické topánky a dlahy
rehabilitačná trojkolka (pozri foto)

terapeutický pes a výcvik
ROK 2015
1x 2 týždne  Košice, stredisko Rehamed
Feldenkrais cvičenie 1x týždenne
kraniosakrálna terapia 10x
výživové doplnky
motivačné hračky, logopedické a senzorické pomôcky
špeciálna autosedačka
špeciálne sánky
rehabilitačné pomôcky ako napr. topánky, hokerlík, golier na plávanie, záťažová deka a pod.
ROK 2014
1x týždňový rehabilitačný pobyt v Šoproni, Maďarsko
2 x 2 týždne a 1 x 3 týždne v Košiciach – rehabilitačné stredisko Rehamed
delfinoterapia 10 dní
špeciálny ortopedický kočiar s nosnosťou do 50 kg
Feldenkrais cvičenie 2 x mesačne
kraniosakrálna terapia 10 x
výživové doplnky
motivačné hračky, logopedické a senzorické pomôcky
ROK 2013
Prehľad využitých prostriedkov:
6 x 1-týždňový pobyt v Šoproni - rTMS,
1 x 2-týždňový pobyt centrum Liberta, Košice,
1 x 2-týždňový a 1 x 3-týždňový pobyt centrum Rehamed, Košice,
nákup kočiara - dočasný, do 15 kg hmotnosti,
cestovná stolička na kŕmenie (www.fireflyfriends.com/goto-seat),
výživové doplnky (karnozín, kolostrum) a 10 x kraniosakrálna terapia,