A zasa čakanie, na večeru...

A zasa čakanie, na večeru...