naše motto, žiadna hora nie je príliš vysoká!

naše motto, žiadna hora nie je príliš vysoká!